Tula tungkol sa buhay hayskul

Noong ako ay 17 taong gulang, na matatapos na ng hayskul bilang karaniwang estudyante na may ilang kahinaan, na siyang akala ko, biglang nagbago ang aming buhay isang umaga ng Linggo.

Mga Tula at Kwento: Bahaghari ng Kaisipan

Una at higit sa lahat, inihahandog ko ang lahat ng parangal at papuri sa ating Amang Diyos na siyang sandigan ko sa habang panahon. Maaaring minsan ay naiisip ninyo na hindi kayo karapat-dapat iligtas dahil nagkasala kayo, malaki man o maliit, at inaakala ninyong naligaw na kayo ng landas.

Identifications at enumeration ang eksam hindi na multiple choices. May araw na mawawala sila o malalayo sila sa atin.

Maaaring isipin ninyo kung ano ba ang maitutulong ko sa inyong buhay sa edad kong ito. Iniutos sa mga banal na kasulatan na dapat kumilos ang Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawa bilang mga kapulungan at ang mga desisyon ng kapulungang iyon ay dapat iisa.

Babalik ka pa ba? Bigla na lamang nawalan ng katiyakan ang aming bukas. Sabi kasi ni tatay, kapag nakatapos kami sa kolehiyo ay mas malaki ang oportunidad sa buhay. Salamat sa Diyos at sa apat na taong pag-aaral ko sa kolehiyo ay napanatili ko ang aking scholarship.

Akala ko, ang Mula sa Buwan ay isa lamang sa mga dulang itatanim ko sa aking mga alaala ng mga dulang napanuod ko sa taong ito. Isang linggo pa ulit ang lumipas bago ako nakabalik sa klase upang makapagpahinga sa utos ng doktor. Ang kailangan kong malaman tungkol sa mga panghihikayat ay natagpuan ko sa Aklat ni Mormon.

Naging tulad din ninyo ako at alam ko kung saan kayo patungo. Tanging sa pagsisisi mapagagaling ang mga dinaramdam natin.

Matamis na Paalam

Kung iisipin, parang napaka-banal o ispiritwal naman ng kinukuwento ko, pero naniniwala akong lahat ng tao ay makaka-relate sa sinasabi ko.

Ang pag-ibig na kayang itaya ang buhay, maibigay lang ang magpapasaya sa atin. Ngayon pa nga lamang ay halos mas matanda na sila sa kanilang mga tunay na edad. Lahat ng ito at iba pang mga nangyari noong ikalawang taon ko sa hayskul ay tiyak na hindi ko malilimutan kailanman.Mas mahusay kayo kaysa sa amin noong kabataan namin.

Mas marami kayong alam tungkol sa ebanghelyo. Kayo ay mas husto ang pag-iisip at mas tapat. Maaaring isipin ninyo kung ano ba ang maitutulong ko sa inyong buhay sa edad kong ito.

Naging tulad din ninyo ako at alam ko kung saan kayo patungo. na matatapos na ng hayskul bilang karaniwang. Feb 02,  · Bukod sa isang napakaespesyal na pangyayari at isa sa mga hindi ko malilimutan sa aking buhay ang araw ng pagtatapos, ito ay isang pagkakataon upang parangalan ang mga estudyanteng katulad ko na nalampasan ang ano mang pagsubok sa buong apat na taon sa hayskul.

Ang buhay estudyante Pasukan nanamanKabilaang paghihirap nanamanKay daming Gawain nanamanIsang taong Paghihirap nanaman anong klaseng tula ba yan?. mga tula tungkol sa buhay hayskul. Tagalog. Mga tula tungkol ay isang Buhay hayskul.

Last Update: Usage Frequency: 1 Reference: Anonymous. English. Kahalagahan ng edukasyon sa buhay ng tso. Tagalog. Kahalagahan Ng Edukasyon ay isang Buhay Ng tso.

Last Update. Matamis na Paalam. by Christian James Matias, SBO Chairperson, SY Published on March 18, may nais lang akong iwan sa inyo at sana’y maging aral na rin ito at gabay bago pa man tayo mamaalam sa isa’t isa.

Sa buhay, hindi laging kung sino na lamang ang mga kasama natin, sila na lang lagi ang mga makakasama natin. Sa tingin ko, dito sa hayskul ay nagiging Ito ang oras kung saan ang klase ay nagtitipon sa kanilang paboriting tambayan at nagkuwekuwentuhan tungkol sa mga bagay bagay, mga problema at sa mga nangyayari sa buhay nila.

pero kailangan natin ito para makuha ang diploma at ang mga pangarap natin sa buhay, dito tayo biglang mag mamature ng.

Download
Tula tungkol sa buhay hayskul
Rated 3/5 based on 86 review